33 Ứng Thân Của Quan Thế Âm Bồ Tát


Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện dưới rất nhiều ứng thân và mỗi ứng thân lại mang một ý nghĩa khác nhau. Phật Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện dưới hình tướng như thế nào ?

  1. Sái Thủy Quán Âm

Sái Thủy tức là tưới nước, tưới mát. Sái Thủy Quán Âm có nghĩa là tưới mát các cơn lửa giận, lửa phiền não, lửa dục vọng, lửa đau khổ để chúng sanh có thể bình tâm trở về với Phật. Đây chính là bổn thệ của Quán Thế Âm để khai ngộ Phật tánh của tất cả mọi chúng sanh.

Hình tướng lúc này của Người chính là tay cầm bình cam lồ tưới dòng nước thơm. Dòng nước ấy nở ra một bông hoa sen nuôi dưỡng tâm tính và khơi dậy Phật Tính trong mỗi chúng sanh.

2. Trì Liên Quán Âm

Tức là Quán Thế Âm tay cầm bông hoa sen. Hoa sen của đức Phật là biểu thị cho mọi công đức, hoa thơm công đức bay khắp thế gian. Thế đứng cầm bông sen của Người cũng được gọi là liên hoa thủ.

Hình tướng : Thân mang thiên y, trên đầu Ngài đội bảo Quan, 2 tay nâng một bông hoa sen, tư thế nghiêm trang chính là biểu tượng của sự viên mãn

Xem chi tiết các mẫu tượng Quan Thế Âm tại : Đồ Thờ Lộc Phát

3. Bất nhị Quán Âm

Là biểu tượng của tích Bất Nhị Quán Âm. tư thế 2 tay bắt ấn trì kim cang. Đầu đội bảo quan, tâm thế thoải mái.

4. Nhất Như Quán Âm

là hình tướng Phật Quan Âm cưỡi mây gió bay trong hư không hóa tan mọi sấm sét và lôi điện.

5. Hiệp Chưởng Quán Âm

Đây là hình tướng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát 2 tay chắp vào nhau, thể hiện sự cung kính. Tuân theo thủ pháp này để giải thoát chúng sanh khỏi tham- sân - si- dục. 2 tay chắp thường niệm danh hiệu của người thì sẽ giải thoát khỏi dục vọng, dâm dục, tham lam, sân nhuế, ngu si và được hiện cảnh giới tam muội.

Hình tướng này thường thấy ở Ngài mặc y phục trắng, 2 tay chắp vào nhau có thể ngồi trên đá hoặc đứng trên mây.

6. Mã Lang Phụ Quán Âm

Tương truyền rằng ở đời Đường có một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc. Nàng được tất cả mọi nam nhân yêu mến và muốn cưới làm vợ. Tuy nhiên nàng lại có điều kiện.

Ngày thứ nhất: Nếu ai đọc thuộc được phẩm phổ môn thì nàng sẽ lấy người đó làm chồng. Sau đêm đầu tiên có tới 20 người đều đọc thuộc phẩm phổ môn.

Ngày thứ 2: Ai đọc được trọn bộ kinh Kim Cang cũng sẽ lấy làm chồng. Lúc này số người đã chỉ còn 10 người.

Ngày thứ 3: Ai có thể tụng thuộc kinh pháp hoa thì sẽ kết ước. Và cuối cùng chỉ còn 1 người là thanh niên họ Mã. Lúc bấy giờ Người liền kết hôn với chàng trai ấy. Nhưng ngay ngày tổ chức hôn lẽ thì người ta phát hiện ra rằng cô dâu bỗng nhiên chết và biến thành luồng ánh sáng. kể từ đó những người dân sống tại vùng đó đều được Quán Âm độ hóa.

Hình tướng lúc này của Ngài là cầm quyển kinh Pháp Hoa và cầm cây gậy đầu lâu.

7. Phổ Bi Quán Âm

Phổ tức là bao rộng, phủ khắp. Bi tức là từ bi. Phổ Bi Quán Âm tức là Quán Thế Âm Bồ Tát dùng hạnh nguyện từ bi của mình phủ khắp tam giới cõi trần để tất cả các chúng sanh đau khổ có thể thường niệm danh hiệu của người mà thoát khỏi đau khổ.

Hình tướng lúc này của Người chính là tư thế đứng, 2 tay cầm một dải lụa trắng đại diện cho sự từ bi

8. Lục Thời Quán Âm

Ở ứng thân này thì Bồ Tát ngày đêm thủ hộ chúng sanh. Chúng sanh thường trồng cấy mùa vụ, trông vào mưa nắng nên nhiều chúng sanh thường niệm Người để cầu mong người có thể bảo trợ.

Xem thêm: Tượng Phật đẹp tại Rước Tài Lộc

9. Cáp Lỵ Quán Âm

Tương truyền rằng ở thời Đường , Đức Vua Đường Văn Tông thường thích ăn các loại hàu và hải sản. Trong một lần nọ đức Vua dùng dao cậy vỏ một con sò lớn. Nhưng dù dùng sức bao lâu cũng không thể tách ra được. Lúc ấy nhà vua mới thắp nhang cầu nguyện thì vỏ sỏ mở ra, lập tức bên trong biến thành Quán Thế Âm Đại Sĩ. Cũng kể từ đây nhà vua cho xây dựng nhiều đền đài tôn thờ Cáp Lỵ Quán Âm.

Hình tướng của Ngài thường gắn liền với hình tướng tọa lạc trong vỏ sò. Kim thân mang nhiều ngọc trai.

10. Đa La Quán Âm

Ngài dùng vật báu vô giá để diệt trừ mọi đau khổ, sầu não cho chúng sanh. Hình tướng của Ngài xuất hiện là người con gái mang thân y trắng, trên đầu có vầng hào quang. tay Ngài cầm một bông hoa sen xanh.

11. Lưu Ly Quán Âm

Tôn Kính Đức trấn giữ biên cương là một vị tướng tài đức. Ông bị Di Địch bắt và sẽ xử tử. Trước đêm xử tử, ông nằm chiêm mộng thấy Sa Môn dạy phải trì tụng 1000 biến kinh "Diên mạng thập cú Quán Âm". Sáng ngày hôm sau vào lúc xử tử. Tuy 3 lần chém giáng xuống nhưng ông vẫn không có chút thương tích. Chính vì vậy ông được tha chết. Sau đó ông lập lễ phụng thờ bái Quán Thế Âm.

Hình tướng lúc này của Ngài chính là cầm bình lưu ly xanh, thân thể đứng trên bông hoa sen và lướt trên mặt nước.

12. Diệp Y Quán Âm

Hình tướng Quan Âm ngồi trong vòng tròn lửa, có 4 tay. 1 tay cầm quả cầu cát tường, một tay kết ấn trước ngực, một tay cầm rìu, một tay cầm sợi dây. Những người nông dân thường cầu nguyện đức Diệp Y Quán Âm để mùa mang của nông dân được bội thu, không bị dịch bệnh và thiên tai.

>> Xem thêm: Tranh thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát dát vàng 24k

13. Vô Úy Quán Âm

Hình tướng ngài ngồi trên lưng sư tử trắng với 3 mắt, 4 tay . Trong đó 1 tay cầm chim cát tường trắng, một tay cầm con cá, một tay cầ hoa sen trắng và tay còn lại cầm pháp khí hình phượng 3 đầu. Trên đầu có vầng hào quang.

14. A Nậu Quán Âm

A Nậu Quán Âm Bồ Tát ngồi trên đá quan sát mọi động tĩnh của thế gian. Hình tướng ngài với búi tóc cao, diện thiên y. Tay phải đặt trên gối, tay trái đặt lên tay phải. Tư thế ngồi tự tại, ánh mắt nhìn đại hải.

15. Năng Tĩnh Quán Âm

Là thần thủ hộ mạng trên biển. Những người ngư dân di biển đều thờ Năng Tĩnh Quán Âm cầu mong được bảo trợ của ngài. Hạnh nguyện của ngài phát ra là để cứu giúp những người gặp nạn trên biển.

Hình tướng ngài đứng tĩnh lặng trên mây lướt đi trên mặt biển. Trên đầu có vầng hào quang. Tay trái cầm chuỗi hạt, tay phải kết ấn.

16. Nham Hộ Quán Âm

Thành niệm Quán Thế Âm ở trong hang động. Thường chúng sanh đi núi gặp các hang động có rắn, rết , bọ cạp và trùng độc. Theo tiếng niệm Quan Âm thì rắn tự bỏ đi. Những người đi núi vì thế luôn thờ hoặc mang theo hình ảnh Nham Hộ Quán Âm

17. Chúng Bảo Quán Âm

Các chúng sinh có lòng tìm châu báu ngọc mà gặp nạn thì niệm danh hiệu người. Hình tướng thường được gắn với châu báu, ngọc ngà.

18. Diên Mạng Quán Âm

Đây chính là ứng thân giúp bảo hộ thọ mạng cho chúng sanh. Trong nhiều ghi chép của kinh phổ Môn thì niệm danh hiệu của ngài để tiêu trừ mọi loại độc , loại nguyền rủa. Ngài thường mặc thiên y trang nghiêm, 20 cánh tay dìu dắt chúng sanh.

19. Uy Đức Quán Âm

Hình tướng Quan Âm này vừa có uy vừa có đức. Ngài dùng thân thiên đại tướng quân để đặng độ thoát.

20. Thanh Cảnh Quán Âm

Thanh cảnh Quán Âm vì thương chúng sanh, lo sợ rằng chúng sanh sẽ uống phải thuốc độc nên đã phát tâm uống hết lọ thuốc độc đó. Chính vì vậy hình tướng này của Ngài thường có cổ màu xanh.

21. Nhất Diệp Quán Âm

Đối với những người thường xuyên làm việc ở các vùng sông nước nếu bị nước cuốn đi hãy thường niệm danh hiệu Nhất Diệp Quán Âm sẽ đến được chỗ cạn. Hình tướng ngày thường là đứng trên cánh hoa sen, một tay cầm bông sen, một tay cầm bình nước cam lồ chút xuống.

22 Thủy Nguyệt Quán Âm

Hình tướng ngài cầm một bông nhành liễu và tay còn lại cầm bình cam lồ kết ấn vô úy. Trong  bàn tay có chảy ra dòng nước hình mặt trăng nên được gọi là Thủy Nguyệt Quán Âm

23. Đức Vương Quán Âm

Đức Vương là chủ của cõi trời sắc giới có công đức vô lượng bao la. Hình tướng của Đức Vương Quán Âm là hình tướng ngồi, một tay đặt lên gối thủ ấn , một ta cầm nhành dương liễu.

24. Ngư Lam Quán Âm

Đây là hình tướng Quán Âm cầm giỏ cá và lướt trên nước. Một tay thủ ấn trước ngực và nâng nhành liễu. Tương truyền rằng ở một con sông nọ, vì không có cầu đi qua sông nên dân chúng thường bị ngã xuống nước. Quán Âm cầm giỏ cá nói rằng chỉ cần người nào trả tiền mà ném chúng giỏ cá sẽ lấy người đó làm chồng. Rất nhiều người thử ném vào nhưng hầu như không ai ném trúng. Số tiền đó được chất đống và nhiều tới nỗi không thấy được Ngài. Một lúc sau Ngài xuất hiện và đứng lướt trên sông nên có danh hiệu Ngư Lam Quán Âm

25. Thí Dược Quán Âm

Đây là hình tướng Quán Âm ngồi trên hoa sen hoặc một chân chạm hoa sen, 1 tay để lên gối, một tay chống cằm. Ngài nhìn về phía dưới chúng sanh thương chúng sanh đau khổ, bệnh tật.

26. Lang Kiết Quán Âm

Đây là hình tướng Quán Âm ngồi tự tại, trên tay cầm xâu hạt, Quán Âm ngồi nhìn dòng thác chảy qua các khe núi, vách đá.

27. Liên Ngọa Quán Âm

Hình tướng Quán Âm ngồi trong hoa sen, 2 tay bắt ấn Hiệp Chưởng . Tư thế nhu hòa, ánh mắt mở 3/4 khuôn mặt hiện lên từ bi hỉ xả.

28. Bạch Y Quán Âm

Bạch Y Quán Âm - hình tướng này cũng thường bắt gặp trong chùa. Ngài mặc thân y trắng, ngồi kiết già trên đài sen. Trên đầu đội khăn trắng, một tay cầm hoa sen, một tay kết giữ nguyện ấn. Những người tới cầu đa số đều cầu để được trường thọ.

29. Du Hí Quán Âm

Du Hí Quán Âm đúng như tên gọi. Ngài thường cưỡi mây du hí xuất hiện vô tình, hữu tình ở mọi nơi. Thân y màu hồng

30. Viên Quang Quán Âm

trong kinh Phật có nhắc tới hình tướng Viên Quang Quán Âm như một vị Quán Âm có hào quang tỏa sáng xung quanh thân. Ánh mắt và khuôn miệng hơi mỉm cười nhìn về phía chúng sanh. Hào quang quanh thân có thể tiêu tai mọi khói lửa.

31. Trì Kinh Quán Âm

Trong ghi chép còn được gọi là Thanh Văn Quán Âm. tức là nghe Phật thuyết pháp mà giác ngộ.

32. Long Đầu Quán Âm

Đây là hình tướng Quán Âm ngồi hoặc đứng trên lưng rồng. Rồng đại diện cho sức mạnh, mưa gió, nước. Ngài thường ngồi trên lưng rồng thuyết pháp cho chúng sanh nghe.

33. Dương Liễu Quán Âm

hình tướng ngài thường gắn liền với nhành dương liễu và bình cam lồ. Ngài nghe thấu mọi đau khổ, bệnh tật của chúng sanh nên cầm nhành dương liễu tưới nước để vơi bớt được đau khổ, bệnh tật.

 

Bài viết được Đồ Thờ Lộc Phát biên soạn và phát triển dựa trên nguồn : https://phapamnguyenthuy.org/ . Hiện nay tại cửa hàng Đồ Thờ Lộc Phát có trưng bày:

Liên hệ ngay với chúng con theo hotline: 093.173.8189 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc

258/TTYT

Mời chào giá

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 553 | lượt tải:76

925/TTYT

Mời chào giá

Thời gian đăng: 20/11/2022

lượt xem: 576 | lượt tải:114

461/SYT-NVY

461/SYT-NVY

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 2049 | lượt tải:0
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây